Bing Dao Sheng Pu Erh Tea - unripened Pu Erh Tea from Bing Dao village in the ancient Xibanshan tea mountain of Mengku town, Shuangjiang district, Lincang prefecture, Yunnan province, Southern China

Bing Dao Sheng Pu Erh Tea – unripened Pu Erh Tea from Bing Dao village in the ancient Xibanshan tea mountain of Mengku town, Shuangjiang district, Lincang prefecture, Yunnan province, Southern China

Leave a Reply