Wokan Shan "Gong Ting" Bing Cha Shou Pu Erh Tea - ripened, cake (= "bing") shape pressed Pu Erh tea from Wokan Shan, Pu Erh

Wokan Shan “Gong Ting” Bing Cha Shou Pu Erh Tea – ripened, cake (= “bing”) shape pressed Pu Erh tea from Wokan Shan, Pu Erh

Leave a Reply